Donderdag 1 februari 2018, Utrecht Beatrix Theater Jaarbeurs

RIONEDDAG 2018

Een interactieve dag met o.a.
2  parallelsessies, 35 kennistafels en de
RIONEDinnovatieprijs 2018

Interactief

Vanwege het succes afgelopen editie, kunt u vanuit de zaal weer participeren. Niet alleen krijgt u informatie van de sprekers, ook de kennis van u en uw vakgenoten wordt actief ingezet in het programma. Meningen, vragen en reacties worden verzameld en ingebracht door de sidekick van de voorzitter. Vergeet niet uw smartphone of tablet vooraf op te laden.

Kennis maken en kennis verrijken

De RIONEDdag biedt een mix aan actuele informatie, verdiepende parallelsessies, intensieve kennistafels, de verkiezing van de innovatie van het jaar en uiteraard ook ontmoeting met uw collega’s.

De Expozaal is opnieuw het centrale punt met de ontvangst, de pauze, de lunch, de kennistafels en de netwerkborrel.

Programma RIONEDDAG

1 februari 2018

09.00 Ontvangst
09.45 Welkom door dagvoorzitter Maarten Bouwhuis en sidekick Hester van Dijk
10.00 Plenaire discussie Stresstest Klimaatadaptatie met Sofie Stolwijk (ministerie van I&W), programmamanager Deltaprogramma Ruimtelijke adaptatie
10:45 Pauze
11.15 Parallelsessie 1: Sturen op feiten
Parallelsessie 2: Rioleringsbeheer en slimme gegevens
35 Kennistafels
12.15 Lunch
13.15 Presentatie Gevolgen Omgevingswet voor het stedelijk waterbeheer Gert Dekker (Ambient)
13.45 Gesprek Visie van Stichting RIONED op kernthema’s Hugo Gastkemper (RIONED)
14.15 Verkiezing Innovatieprijs 2018
13.45 Gesprek Visie van Stichting RIONED op kernthema’s Hugo Gastkemper (RIONED)
15.00 Netwerkborrel
17.00 Einde

Plenaire discussie:
Gemeentelijke stresstest klimaatadaptatie

Xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx

Gesprek:
Visie van Stichting RIONED op kernthema’s

Stichting RIONED heeft vijf belangrijke thema’s benoemd en wisselt graag met u van gedachte over de visie daarop. De vijf thema’s zijn regenwateraanpak, professionalisering, gegevens delen, asset management en kennisbeschikbaarheid.

Presentatie:
Omgevingswet en het stedelijk waterbeheer

Met de komst van de Omgevingswet veranderen ook de instrumenten in het stedelijk waterbeheer. Het verplichte GRP wordt een facultatief programma en de uitdaging is om de gemeentelijke omgevingsvisie (beleid) en het omgevingsplan (regels) te benutten. Hoe kunt u op korte termijn aansluiten bij het interne proces van de uitwerking van de omgevingsvisie? En wat wilt u daarin op laten nemen?

Parallelsessie 1:
Effect rioleringszorg sturen op feiten

Effectgericht of risicogestuurd beheer prioriteert maatregelen op maatschappelijk nut: droge voeten, gezondheid, beschikbaarheid of omgevingskwaliteit. Stichting RIONED verzamelt de feiten voor invulling van de effectindicatoren. Deze met de BuzzMaster ondersteunde sessie geeft praktische handvatten. Jeroen Langeveld (P4UW) lanceert de Nationale Risicodatabank Stedelijk Water; een website voor uitwisseling van feiten over effecten van stedelijk waterbeheer. Marco van Bijnen (TU-Delft) presenteert de duidelijke relatie tussen de onderhoudstoestand van riolering en de kans op ziekte door water op straat. Peter Wonink (Roelofs) gaat in op het onderzoek naar oorzaken en gevolgen van rioolinstortingen.

Parallelsessie 2:
Rioleringsbeheer en slimme gegevens

Elke gemeentelijk beheerder heeft veel data over stelsel en omgeving. In een wereld die digitaliseert en dankzij standaard voor data-uitwisseling zoals het GWSW ontstaan nieuwe, veelbelovende mogelijkheden om het beheer beter en slimmer te maken. In deze sessie presenteren we herkenbare praktijkvoorbeelden bij projecten, storingen, inspectie, reiniging, meldingen en met data van het waterschap. Johan Post (Partners4UrbanWater) en Eric Oosterom (Stichting RIONED) bespreken interactief wat dit voor u betekent, nu en in de toekomst.

35 Kennistafels:
Interactief ervaringen delen met collega’s

Een kennistafel is dé manier om snel interessante kennis op te doen en ervaringen te delen. U kiest ter plekke vier kennistafels, die elk 13 minuten duren. Na een inleiding gaat u met elkaar in gesprek. De kennistafel is kort en krachtig en vraagt om actieve deelname. U kunt kiezen uit vele onderwerpen, van traineeships tot antibioticaresistentie en van riothermie tot persleidingonderzoek.

Het overzicht met alle onderwerpen en sprekers van de kennistafels vindt u op www.riool.net/kennistafels.

RIONEDinnovatieprijs 2018

In totaal heeft Stichting RIONED twaalf inzendingen ontvangen. Hieruit heeft de nominatiecommissie drie genomineerden geselecteerd. Dit zijn (op volgorde van inzending):


Lapinus presenteert een nieuw type Steenwolelementen voor regenwateropvang en -infiltratie

AQA HydraSep lanceert de AQA Rioflush: een autonoom werkend energievrij spoelsysteem voor riolen

Wavin en Bureau Stedelijk Water introduceren de Afkoppelpijp voor integratie van afkoppelen, ontlasten en beluchten

Bekijk het e-zine 2017 hier of bekijk de kort impressie van de RIONEDdag 2017

Aanmelden RIONEDdag 2018

Aanmelden kan hier. Tot 17 januari 2018 kunt u kosteloos schriftelijk annuleren. Rond 24 januari 2018 ontvangt u een bevestiging.

Kosten en voorwaarden

Begunstigers van Stichting RIONED betalen per persoon € 198 en niet-begunstigers € 396 (exclusief 21% btw). Voor de RIONEDdag gelden de Algemene voorwaarden bijeenkomsten van Stichting RIONED. U vindt deze hier.

Volg ons op
sociale media

Twitter mee met #rioneddag of volg ons op @RIONED

Facebook:

Linked-In

telefoon
0318 631111

voor de professional
www.riool.net

voor het publiek
www. riool.info

voor raadsleden
www.rioolenraad.nl