Donderdag 1 februari 2018, Beatrix Theater, Jaarbeurs Utrecht

RIONEDDAG 2018

Interactief

Ook deze RIONEDdag kunt u vanuit de zaal deelnemen via Buzzmaster op uw smartphone of tablet. De sidekick van de voorzitter verzamelt meningen, vragen en reacties en brengt deze in. Vergeet dus niet uw smartphone of tablet vooraf op te laden.

Kennismaken en -delen

De RIONEDdag biedt een mix aan actuele informatie, verdiepende parallelsessies, intensieve kennistafels, de verkiezing van de innovatie van het jaar en uiteraard ook ontmoeting met uw collega’s.

De Expozaal is opnieuw het centrale punt met de ontvangst, pauze, lunch, kennistafels en netwerkborrel.

Programma RIONEDDAG
09.00 Ontvangst
09.45 Welkom door dagvoorzitter Maarten Bouwhuis en sidekick Hester van Dijk
10.00 Stresstest Klimaatadaptatie met Sofie Stolwijk, programmamanager Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie
10.45 Pauze
11.15 Parallelsessies:
– Sturen op feiten
– Rioleringsbeheer en slimme gegevens
– 35 Kennistafels
12.15 Lunch
13.15 Gevolgen Omgevingswet voor het stedelijk waterbeheer Gert Dekker (Ambient)
13.45 RIONEDproducten voor nieuwe opgaven
14.15 Verkiezing RIONEDinnovatieprijs 2018
15.00 Netwerkborrel
17.00 Einde

Plenaire discussie:
Stresstest klimaatadaptatie

In het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie is afgesproken dat de gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk kijken naar de gevolgen van toename van buien, zware regen, droogte en hitte. Met de uitkomsten van deze stresstest klimaatadaptatie gaan de overheden in gesprek met bewoners en bedrijven over de ernst, maatregelen en acceptabele risico’s. Programmamanager Sofie Stolwijk licht bedoeling en aanpak toe met accent op de standaarden die voor de stresstest worden opgesteld.

Presentatie:
Omgevingswet en stedelijk waterbeheer

Met de komst van de Omgevingswet veranderen ook de instrumenten in het stedelijk waterbeheer. Het verplichte GRP wordt een facultatief programma, waarbij de uitdaging is om de gemeentelijke omgevingsvisie (beleid) en het omgevingsplan (regels) te benutten. Gert Dekker (Ambient) vertelt hoe u op korte termijn kunt aansluiten bij het interne proces van de uitwerking van de omgevingsvisie van uw gemeente. Wat wilt u daarin op laten nemen?

Presentatie: RIONEDproducten voor nieuwe opgaven

De producten die Stichting RIONED op dit moment ontwikkelt, spelen in op de belangrijkste trends in het stedelijk waterbeheer: digitalisering, klimaatverandering, vergrijzing en doelmatigheid. Waarom zijn de producten zo belangrijk in een stap naar de toekomst? Wat betekenen de Kennisbank Stedelijk water, de Aanpak van regenwateroverlast, het Gegevenswoordenboek Stedelijk Water, de Branchestandaard gemeentelijke watertaken en Risicogestuurd rioleringsbeheer voor u en uw werk?

Parallelsessie 1:
Sturen op feiten

Effectgericht of risicogestuurd beheer prioriteert maatregelen op maatschappelijk nut: droge voeten, gezondheid, beschikbaarheid of omgevingskwaliteit. Stichting RIONED verzamelt de feiten om de effectindicatoren in te vullen. Deze met de BuzzMaster ondersteunde sessie geeft praktische handvatten. Jeroen Langeveld (Partners4UrbanWater) lanceert de Nationale Risicodatabank Stedelijk Water; een website voor uitwisseling van feiten over effecten van stedelijk waterbeheer. Marco van Bijnen (TU-Delft) presenteert de relatie tussen de onderhoudstoestand van riolering en de kans op ziekte door water op straat. Peter Wonink (Roelofs) gaat in op het onderzoek naar oorzaken en gevolgen van rioolinstortingen.

Parallelsessie 2:
Rioleringsbeheer en slimme gegevens

Elke gemeentelijk beheerder heeft veel data over stelsel en omgeving. Dankzij standaarden voor data-uitwisseling zoals het GWSW ontstaan nieuwe, veelbelovende mogelijkheden voor beter en slimmer beheer. In deze sessie presenteren we praktijkvoorbeelden van projecten, storingen, inspectie, reiniging, meldingen en data van het waterschap. Johan Post (Partners4UrbanWater) en Eric Oosterom (Stichting RIONED) bespreken met u wat dit voor u betekent en wat u er zelf mee kunt doen.

35 Kennistafels:
Interactief ervaringen delen met collega’s

Een kennistafel is dé manier om snel interessante kennis op te doen en ervaringen te delen. U kiest ter plekke vier kennistafels, die elk 13 minuten duren. Na een inleiding gaat u met elkaar in gesprek. De kennistafel is kort en krachtig en vraagt om actieve deelname. U kunt kiezen uit vele onderwerpen, van traineeships tot antibioticaresistentie en van riothermie tot persleidingonderzoek.

Het overzicht met alle onderwerpen en sprekers van de kennistafels vindt u op www.riool.net/kennistafels.

RIONEDinnovatieprijs 2018

Stichting RIONED heeft in totaal twaalf inzendingen ontvangen. Hieruit heeft de nominatiecommissie drie innovaties geselecteerd die dingen naar de prijs:


Lapinus presenteert een nieuw type steenwolelementen voor regenwateropvang en -infiltratie

AQA HydraSep lanceert de AQA Rioflush: een autonoom werkend energievrij spoelsysteem voor riolen

Wavin en Bureau Stedelijk Water introduceren de Afkoppelpijp voor integratie van afkoppelen, ontlasten en beluchten

U krijgt een indruk van de RIONEDdag 2017 in dit filmpje. Voor een uitgebreide impressie kunt u het e-zine 2017 bekijken.

Aanmelden RIONEDdag 2018

Bent u ook van de partij op de RIONEDdag 2018? U kunt u nu aanmelden. Bent u overhoopt verhinderd? Tot en met 17 januari 2018 kunt u kosteloos schriftelijk annuleren. Een vervanger is welkom. De gegevens van de vervanger graag doorgeven per e-mail via info@rioned.org. Rond 24 januari 2018 ontvangt u een bevestiging.

Kosten en voorwaarden

Begunstigers van Stichting RIONED betalen per persoon € 198 (exclusief 21% btw) en niet-begunstigers € 396 (exclusief 21% btw). Voor de RIONEDdag gelden de ‘Algemene voorwaarden bijeenkomsten’ van Stichting RIONED.

Contact

telefoon 0318 631111
email info@rioned.org
voor de professional www.riool.net
voor het publiek www.riool.info
voor raadsleden www.rioolenraad.nl